הנחיות מרחביות ופטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים - מנהל התכנון 

מצ"ב קישור לחוברת הדגשים המרכזיים לרפורמה בתכנון ובניה

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

הנחיות מרחביות צל אורנים

עבודות פטורות מהיתר

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות המרחביות
לנוחיותכם, מצ"ב קישור לעבודות הפטורות מהיתר
לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות התכנון והבניה - עבודות ומבנים פטורים מהיתר 
טופס מקוון באתר משרד הפנים - מנהל התכנון