4912

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
קרית טבעון

 • הוראת שעה - פיצולי דירות

  אושרה הוראת שעה פיצולי דירות – תיקון 117 לחוק התכנון והבניה מיום 6.11.17 לתקופה של 5 שנים

  לפירוט הוראת השעה ניתן לקרוא כאן 

  וחומר בעניין "קרן חניה" ניתן לקרוא כאן

  ***הוועדה המקומית תחל אכיפה כנגד פיצולי דירות קיימים שלא החל לגביהם הליך לקבלת היתר בניה במסגרת הוראת השעה - החל מחודש מרץ 2018 .

חדשות

 • הודעה בעניין תכנית המתאר הכוללנית לקריית טבעון מס' 306-0465591

  ועדה מחוזית חיפה החליטה להאריך את משך תקופת הפקדה להתנגדויות לתכנית המתאר הכוללנית עד לתאריך 13.12.2018
  ניתן לעיין במסמכי התכנית בקישור זה.

  ההתנגדות לתכנית תתקבל ותידון רק אם הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת בהתאם לתקנות התכנון והבניה.

 • 27/06/2017

  הוועדה לתכנון ובניה שמחה להודיע כי הוועדה מתחילה תהליך של סריקת הארכיון שייערך מספר חודשים.
  לכן, כל המעוניין לעיין / לצלם תיק בניין,

  יש לתאם זאת מראש מול רינת בטלפון 04-9539209 או במייל rinatj@kiryat-tivon.muni.il

  על מנת לוודא כי התיק אכן נמצא במשרדי הוועדה.
  תודה מראש!

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.