טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
571.0077
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.019 ביטול החזר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 שימוש חורג בקרקע או בבנין קיים עד 2,000 מ"ר מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג בקרקע או בבנין קיים לכל מ"ר נוסףמעל 2,000 מ"ר מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת עד 100 מ"ר מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.220 חממות ובתי רשת לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 לוחות קולטי שמש עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.420 לוחות קולטי שמש לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרות שונות היטל סילוק פסולת 1.00.000 אגרת סלוק בניה יחד' 150.00 150.00
אגרות שונות היטל שילוט 5.00.00 שלט יחד 30.46 72.35
אגרות שונות אגרת מידע 7.00 ==אגרות מידע== יח' 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 7.01 מידע לחלקה בודדת יח' 198.00 198.00
אגרות שונות אגרת מידע 7.02 מידע לשתי חלקות ראשונות בשטח קרקע רצוף יח' 317.00 317.00
אגרות שונות אגרת מידע 7.03 מידע לכל חלקה נוספת בשטח קרקע רצוף יח' 99.00 99.00