דו"חות 2019

להלן הדו"חות מיום 01/01/2019 ועד לתאריך 30/06/2019:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן הדו"חות מיום 01/07/2019 עד לתאריך 31/12/2019:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן שאר הדו"חות לשנת 2019:

דו"ח תכניות

דו"ח בינוי ותשריטים

דו"ח ישיבות

דו"ח אינטרנט ומחשוב

דו"חות 2020

להלן הדו"חות מיום 01/01/2020 ועד לתאריך 30/06/2020:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן הדו"חות מיום 01/07/2020 ועד לתאריך 31/12/2020:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן שאר הדו"חות לשנת 2020:

דו"ח תכניות

דו"ח בינוי ותשריטים

דו"ח ישיבות

דו"ח אינטרנט ומחשוב

דו"חות 2021

להלן הדו"חות מיום 01/01/2021 ועד לתאריך 30/06/2021:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן הדו"חות מיום 01/07/2021 ועד לתאריך 31/12/2021:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

להלן שאר הדו"חות לשנת 2021:

דו"ח תכניות

דו"ח בינוי ותשריטים

דו"ח ישיבות

דו"ח אינטרנט ומחשוב