הנחיות מרחביות ופטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים - מנהל התכנון 

מצ"ב קישור לחוברת הדגשים המרכזיים לרפורמה בתכנון ובניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות המרחביות לכלל טבעון והנחיות מרחביות לשכונת צל אורנים
לנוחיותכם, מצ"ב קישור לעבודות הפטורות מהיתר 
לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 
טופס מקוון באתר משרד הפנים - מנהל התכנון