כנס אדריכלים

שלום,
בתאריך 22.12.2020התקיים כנס אדריכלים ומתכננים.
מצורף סיכום הכנס והמצגת שהוצגה.