תשלומים

חדש!

ניתן לשלם שוברי תשלום גם באינטרנט.
יש להצטייד בשובר התשלום עליו רשום מספר משלם (בד"כ מספר תעודת הזהות) ומספר השובר.

ניתן לעשות בקישור הזה:

תשלומי שוברים