דו"ח שנתי 2018

על פי הוראת חוק התכנון והבניה, על הוועדה לפרסם דו"ח תקופתי על פעילותה.
להלן הדו"חות מיום 01/04/2018 עד לתאריך 30/09/2018:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן הדו"חות מיום 01/10/2018 עד לתאריך 31/12/2018:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן שאר הדו"חות לשנת 2018:

דו"ח תכניות

דו"ח בינוי ותשריטים

דו"ח ישיבות

דו"ח אינטרנט ומחשוב