4912

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
קרית טבעון

 • הוראת שעה - פיצולי דירות

  אושרה הוראת שעה פיצולי דירות – תיקון 117 לחוק התכנון והבניה מיום 6.11.17 לתקופה של 5 שנים

  לפירוט הוראת השעה ניתן לקרוא כאן 

  וחומר בעניין "קרן חניה" ניתן לקרוא כאן

  ***הוועדה המקומית תחל אכיפה כנגד פיצולי דירות קיימים שלא החל לגביהם הליך לקבלת היתר בניה במסגרת הוראת השעה - החל מחודש מרץ 2018 .

חדשות

 • עדכון הנחיות מרחביות

  נמסרת בזו הודעה לפי סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965,
  בדבר עדכון הנחיות מרחביות כלל עירוניות, אשר יחולו במרחב התכנון המקומי קריית טבעון. 

  ההנחיות המרחביות אושרו בוועדת מליאה מספר 2018001 מיום 18.03.18 

  את ההנחיות המרחביות ניתן לקרוא כאן

  רואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות, רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית – מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15,בנין ב', חיפה, טל 04-8633427 עם העתק לוועדה המקומית תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זו. ההנחיות ייכנסו לתוקפן בתום תקופה זו. 

 • 27/06/2017

  הוועדה לתכנון ובניה שמחה להודיע כי הוועדה מתחילה תהליך של סריקת הארכיון שייערך מספר חודשים.
  לכן, כל המעוניין לעיין / לצלם תיק בניין,

  יש לתאם זאת מראש מול רינת בטלפון 04-9539209 או במייל rinatj@kiryat-tivon.muni.il

  על מנת לוודא כי התיק אכן נמצא במשרדי הוועדה.
  תודה מראש!

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.