4912

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
קרית טבעון

 • "מחיר למשתכן" בשכונת ב"צל אורנים"

  הרשמה להגרלת "מחיר למשתכן" שכונת "בצל אורנים " בקרית טבעון

  מידע על הרשמה למחיר למשתכן שכונת "בצל אורנים" ולגבי תעודת זכאות ניתן לקבל באתר של משרד הבינוי והשיכון בכתובת : http://www.dira.gov.il/Pages/HomePage.aspx

  בשלב זה טרם נפתחה ההרשמה לפרוייקט ויש לעקוב אחר הפרסום.

  מידע נוסף ניתן לקבל במשרד הבינוי והשיכון בחיפה בקרית הממשלה בנין א' בקומה "0"

חדשות

 • 27/06/2017

  הוועדה לתכנון ובניה שמחה להודיע כי הוועדה מתחילה תהליך של סריקת הארכיון שייערך מספר חודשים.
  לכן, כל המעוניין לעיין / לצלם תיק בניין, יש לתאם זאת מראש מול רינת בטלפון 04-9539209 או במייל rinatj@kiryat-tivon.muni.il על מנת לוודא כי התיק אכן נמצא במשרדי הוועדה.
  תודה מראש!

 • 15/01/2017

  תכנית המתאר הכוללנית קריית טבעון הומלצה להפקדה לוועדה המחוזית ע"י מליאת התכנון 

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.