4912

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
קרית טבעון

 • הוראת שעה - פיצולי דירות

  אושרה הוראת שעה פיצולי דירות – תיקון 117 לחוק התכנון והבניה מיום 6.11.17 לתקופה של 5 שנים

  לפירוט הוראת השעה ניתן לקרוא כאן 

  וחומר בעניין "קרן חניה" ניתן לקרוא כאן

  ***הוועדה המקומית תחל אכיפה כנגד פיצולי דירות קיימים שלא החל לגביהם הליך לקבלת היתר בניה במסגרת הוראת השעה - החל מחודש מרץ 2018 .

חדשות

 • 17/09/2017

  בהמשך לסיור הקבלנים שנערך בשטח של שכונת נופי כרמל החדשה, מפורסמת המצגת. לצפייה לחץ כאן
  לצפייה בפרוטוקול סיור מציעים לחץ כאן 

 • 27/06/2017

  הוועדה לתכנון ובניה שמחה להודיע כי הוועדה מתחילה תהליך של סריקת הארכיון שייערך מספר חודשים.
  לכן, כל המעוניין לעיין / לצלם תיק בניין,

  יש לתאם זאת מראש מול רינת בטלפון 04-9539209 או במייל rinatj@kiryat-tivon.muni.il

  על מנת לוודא כי התיק אכן נמצא במשרדי הוועדה.
  תודה מראש!

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.